Dark Light

The Painting with Light Project is een immersieve audiovisuele performance van het Extended Animation-collectief.

Hierbij wordt er in Virtual Reality (VR) een ‘Live Painting’ gecreëerd waarvoor verschillende bekende literaire werken het vertrekpunt zijn. 

Om het publiek onder te dompelen in de VR-beleving van de artiesten, zullen deze Live Paintings worden weergegeven als video mapping-projecties met het imposante interieur van de bibliotheek van Genk als canvas.

Dankzij de interactie tussen de Live Paintings, de live in VR gecomponeerde en live gecodeerde muziek wordt het interieur niet enkel drager voor de denkbeeldige wereld van de artiesten, maar wordt als het ware een muzikaal instrument.

The Painting With Light Project is een samenwerking tussen doctoraatsonderzoeker Gert Wastyn, VR animatiestudio Lavamachine, componist Daan Geysen, componist Dago Sondervan, Blub Video, Bibliotheek Genk en onderzoeksgroep Inter-Actions (LUCA School Of Arts).Datum: 13/11
Deuren: 19.00u
Begintijd: 19.30u
Eindtijd: 21.00u
Locatie: Bibliotheek Genk, Stadsplein 3, 3600 Genk 
Registreer je hier: Klik hier!
Inkom: gratis


ENG

The Painting with Light Project is an immersive audiovisual performance by the Extended Animation collective.

In this project, a ‘Live Painting’ is created in Virtual Reality (VR) for which several well-known literary works are the starting point.

In order to immerse the audience in the artists’ VR experience, these Live Paintings will be displayed as video mapping projections with the impressive interior of the library of Genk as a canvas.

Thanks to the interaction between the Live Paintings, the music composed live in VR and the live coded music, the interior not only becomes a carrier for the imaginary world of the artists, but also a musical instrument.

The Painting With Light Project is a collaboration between doctoral researcher Gert Wastyn, VR animation studio Lavamachine, composer Daan Geysen, composer Dago Sondervan, Blub Video, Library Genk and research group Inter-Actions (LUCA School Of Arts).

Date: 13/11
Doors: 19.00h
Start time: 19.30h
End time: 21.00h
Location: Library Genk, Stadsplein 3, 3600 Genk
Register here: Click here!
Entrance: Free